Thông báo về việc tổ chức Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10