Ban lãnh đạo Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao quyết định nghỉ hưu cho giảng viên Trần Thanh Trung - giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống

Hôm nay, ngày 05 tháng 11, tại phòng họp sảnh Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh diễn ra buổi công bố và trao quyết định nghỉ hưu cho giảng viên Trần Thanh Trung, giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ trao quyết định có sự hiện diện của Ban giám đốc và Trưởng, Phó các bộ phận trực thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao quyết định nghỉ hưu và các phần quà lưu niệm cho giảng viên Trần Thanh Trung và cảm ơn những đóng góp của giảng viên cho công tác đào tạo, biểu diễn tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 

Một số hình ảnh của chương trình: