Giới thiệu - liên hệ

Ban Đối ngoại là bộ phận tham mưu cho Giám đốc Nhạc viện về công tác đối ngoại trong và ngoài nước: chuẩn bị lên lịch công tác đối ngoại hàng năm, quý, tháng; gửi thư, công văn, giấy mời đối tác các bên, cử cán bộ sang phía bạn chuẩn bị hội nghị, chuẩn bị kế hoạch đoàn ra đoàn vào, đón tiếp và đưa tiễn các đoàn và cá nhân, chăm sóc việc ăn ở, đi lại, sinh hoạt của các đoàn và cá nhân khi cần thiết; tổ chức dịch thuật, phiên dịch; tổ chức các hội nghị quốc tế và các cuộc họp, các buổi gặp gỡ đối thoại, biểu diễn, giảng dạy, học tập của các đối tác với Nhạc viện.

Ban còn đảm nhiệm công tác triển khai các đề án, dự án liên kết trao đổi việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho GV-CNV-SV-HS và trao đổi nghiên cứu khoa học, giao lưu biểu diễn... với các đối tác trong và ngoài nước; hỗ trợ về công tác đối ngoại cho các Phòng-Khoa-Phân hiệu-Trung tâm-Tổ nếu có yêu cầu..

 

HinhDaiDien

 Hình đại điện của Khoa

 

- Trưởng Phòng: ThS. Mai Thanh Sơn.

- Phó Phòng: ThS. Võ Ngọc Diệu Tịnh

 

 

Liên hệ

Văn phòng
38 297 290