Giới thiệu - liên hệ

Giới thiệu

Phòng Hành chánh Quản trị có nhiệm vụ xây dựng và ban hành văn bản của Nhạc viện; quản lý việc sử dụng con dấu của Nhạc viện theo quy định; tổ chức khâu liên lạc, tiếp nhận, phân loại, quản lý, giải quyết và lưu trữ công văn, giấy tờ, hồ sơ với các cơ quan bên ngoài và các bộ phận liên quan theo đúng địa chỉ và đúng nguyên tắc về văn thư hành chính; cấp các loại giấy giới thiệu, công lệnh, nghỉ phép, nghỉ hè, chứng nhận giấy lãnh tiền, bưu phẩm, sao y các văn bảng, bằng cấp do Nhạc viện cấp; trực tiếp quản lý tài sản của Nhạc viện: Hội trường, phòng học, phòng làm việc, trang thiết bị, kho, xe...; quản lý mạng điện thoại, bảo đảm thông tin thông suốt và thực hành tiết kiệm và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy...

Phòng Hành chánh Quản trị phụ trách Tổ Y tế, chịu trách nhiệm quản lý công tác vệ sinh, phòng bệnh, xử lý những trường hợp bệnh thông thường và sơ cấp cứu, lập và quản lý hồ sơ sức khoẻ cho CB - GV - VC và HSSV, tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV mới nhập học, khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định ; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập; phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ về công tác bảo hiểm cho CB - GV - VC, bảo hiểm tai nạn cho HSSV, giải quyết những trường hợp HSSV ốm đau, tai nạn, rủi ro; phối hợp với Công đoàn Nhạc viện để có những đề nghị về chế độ an dưỡng, trợ cấp ... cho những CB - GV - VC có sức khoẻ kém, bệnh ... Lập hồ sơ, thủ tục để chuyển Hội đồng Giám định y khoa về tình trạng sức khoẻ cho CB - GV -VC ;lập kế hoạch, dự trù mua thuốc, dụng cụ y tế và công tác vệ sinh hàng năm theo kinh phí được duyệt cho Nhạc viện.

Đối với công tác bảo vệ cơ quan, Phòng HCQT phụ trách Tổ Bảo vệ, là nơi chịu trách nhiệm an toàn, trật tự trong toàn bộ khuôn viên Nhạc viện; gìn giữ tài sản trong cơ quan, kết hợp với địa phương và các bộ phận có liên quan trong Nhạc viện để xử lý hoặc đề nghị xử lý những trường hợp vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật; đôn đốc, nhắc nhở mọi người giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.

- Phó Trưởng phòng: Bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng

Tổ Quản trị:
- Tổ trưởng: Ông Phạm Tấn Định
- Nhân viên: Cô Nguyễn Trần Phương Trang, Ông Đoàn Tuấn Hùng

Tổ Văn thư:
- Nhân viên: Cô Nguyễn Thị Thu Hoài, Cô Võ Phan Thị Ngọc Lan
- Kỹ thuật viên: Ông Nguyễn Vũ Thanh Tùng

Tổ vệ sinh:
- Tổ trưởng: Bà Võ Thị Kim Thoa
- Nhân viên: Bà Đào Nhị Lan, Bà Hoàng Hồng Hảo, Bà Phan Hồng Phượng, Bà Nguyễn Thanh Xuân
- Tài xế: Ông Phạm Tiến Dũng

Tổ Bảo vệ:
- Tổ trưởng: Ông Nguyễn Khánh Phước
- Nhân viên: Ông Bùi Thành Thơm, Ông Nguyễn Thanh Rạng, Ông Trần Vĩnh Tiền, Ông Văn Công Hải

Y tá: Bà Trần Thị Xuân

 

 

HinhDaiDien

 Hình đại điện của Khoa

 

Liên hệ

Văn phòng:
38 225 841-0
38 225 841-103
38 225 841-104 
Phòng thu
38 225 841-131

Phòng Y tế
38 225 841-119


 
Phòng bảo vệ
38 225 841-102