Điểm sách

Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học - Trần Kiều Lại Thủy

Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học - Trần Kiều Lại Thủy
Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 16:50

Ca Huế từ lâu là đề tài nghiên cứu của các nhạc sĩ, các nhà nghiên cứu âm nhạc, Ca Huế dưới góc nhìn văn hóa học trình bày các khía cạnh nêu bật giá trị cao đẹp của việc gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật Ca Huế dưới nhiều hình thức: sáng tác, biểu diễn và truyền thu.

Bóng rỗi và Chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt Nam Bộ - Nguyễn Thị Hải Phượng

Bóng rỗi và Chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt Nam Bộ - Nguyễn Thị Hải Phượng
Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 16:46

Bóng rỗi và chặp địa nàng, hai hình thức diễn xướng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt ở Nam Bộ. Bạn đọc có thể tìm thấy những nghiên cứu về nguồn gốc và vị trí của bóng rỗi và chặp địa nàng, các đặc trưng văn hóa về lễ vật và đạo cụ cùng phương thức diễn xướng qua công trình của tác giả Nguyễn Thị Hải Phượng.

Nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam Bộ - Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam Bộ - Nguyễn Thị Mỹ Liêm
Thứ sáu, 12 Tháng 1 2018 10:19

"Nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam Bộ" trình bày tổng thể về quá trình hình thành và biến đổi của Nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam Bộ, về môi trường tự nhiên, lịch sử, xã hội Nam Bộ; các yếu tố văn hóa tác động đến nền nhạc lễ; diễn trình lịch sử của dòng nhạc lễ dân gian của người Việt ở Nam Bộ từ trước năm 1802 đến nay. Bên cạnh đó, công trình trình bày chi tiết về nhạc khí, nhạc mục và các đặc điểm chính của dòng nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam Bộ.

Công trình đạt Giải Nhất Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam và giải thưởng của Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2017.

Cấu trúc và âm điệu trong các "lòng bản" Nhạc tài tử Nam Bộ - Bùi Thiên Hoàng Quân

Cấu trúc và âm điệu trong các "lòng bản" Nhạc tài tử Nam Bộ - Bùi Thiên Hoàng Quân
Thứ sáu, 12 Tháng 1 2018 10:17

"Cấu trúc và âm điệu trong các "lòng bản" Nhạc tài tử Nam Bộ" trình bày vài nét về lịch sử hình thành và phát triển, nhạc mục, hình thức diễn tấu của Nhạc tài tử Nam Bộ; về sự khác biệt trong nghệ thuật diễn tấu giữa Nhạc tài tử và Cải lương Nam Bộ. Song song đó, công trình trình bày về cấu trúc bài bản và âm điệu trong lòng bản Nhạc tài tử Nam Bộ (20 bản tổ).