Điểm sách

Tự điển tra cứu các chủ đề âm nhạc (Dizionario dei Temi Musicali)

Tự điển tra cứu các chủ đề âm nhạc (Dizionario dei Temi Musicali)
Thứ năm, 17 Tháng 1 2019 16:06

Dizionario dei Temi Musicali
(Tạm dịch: Tự điển tra cứu các chủ đề âm nhạc)

Tự điển do nhà soạn nhạc-chỉ huy-nghiên cứu âm nhạc học Sam Morgenstern và nhà soạn nhạc Harold Barlow biên soạn, ấn bản tiếng Ý do nhà xuất bản Giuseppe Sormani ấn hành năm 1955.

Từ điển trình bày trên 10.000 chủ đề âm nhạc của các bản ballade, polonaise, sonate..., opera, các tác phẩm hòa tấu thính phòng, giao hưởng... của các tác giả thế kỷ XX trở về trước.

Được biên soạn khoa học kết hợp nhiều phương pháp tra cứu khác nhau, tự điển tạo sự thuận tiện cho người tra cứu. Bạn đọc có thể tìm Chủ đề âm nhạc từ Tên Tác giả và Tên tác phẩm (Indice degli Autori e delle Opere); hoặc tìm Chủ đề và Tác giả từ Tên Tác phẩm tiếng Ý (Indice dei Titoli nella Traduzione Italiana); hoặc tìm Chủ đề, cũng như Tên Tác giả, Tác phẩm theo trình tự tên nốt nhạc (không có cao độ) đã biết (Indice per Notazione) căn cứ vào bảng tra cứu của sách.

Tự điển thích hợp với các bạn HS-SV chuyên ngành âm nhạc và các chuyên ngành khác muốn tìm hiểu về tên tác phẩm và tác giả của các giai điệu nổi tiếng trên thế giới.

Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Giáo dục trong trường phổ thông hiện nay"

Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Giáo dục trong trường phổ thông hiện nay"
Thứ năm, 22 Tháng 11 2018 09:20

Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Giáo dục âm nhạc trong trường phổ thông hiện nay" bao gồm 19 bài viết, tham luận, mô hình đào tạo âm nhạc... của các nhà khoa học, giảng viên, các nhà quản lý âm nhạc, văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, nhà bình luận... trên lĩnh vực âm nhạc trong và ngoài nước trình bày tại Hội thảo quốc tế do Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 11 năm 2018.

19 bài viết song ngữ tập trung vào các chủ đề gắn bó một cách mật thiết đến chương trình giáo dục âm nhạc trong trường phổ thông trong thời kỳ hội nhập (đặc biệt trong thời điểm chuẩn bị cho việc ban hành chương trình âm nhạc mới - chương trình đào tạo âm nhạc phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 thay cho chương trình từ lớp 1 đến lớp 9).

Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học - Trần Kiều Lại Thủy

Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học - Trần Kiều Lại Thủy
Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 16:50

Ca Huế từ lâu là đề tài nghiên cứu của các nhạc sĩ, các nhà nghiên cứu âm nhạc, Ca Huế dưới góc nhìn văn hóa học trình bày các khía cạnh nêu bật giá trị cao đẹp của việc gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật Ca Huế dưới nhiều hình thức: sáng tác, biểu diễn và truyền thu.

Bóng rỗi và Chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt Nam Bộ - Nguyễn Thị Hải Phượng

Bóng rỗi và Chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt Nam Bộ - Nguyễn Thị Hải Phượng
Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 16:46

Bóng rỗi và chặp địa nàng, hai hình thức diễn xướng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt ở Nam Bộ. Bạn đọc có thể tìm thấy những nghiên cứu về nguồn gốc và vị trí của bóng rỗi và chặp địa nàng, các đặc trưng văn hóa về lễ vật và đạo cụ cùng phương thức diễn xướng qua công trình của tác giả Nguyễn Thị Hải Phượng.